Hoe gaan we tewerk?

Individuele therapie

Bij gesprekstherapie praat je met de therapeut over waar je in je leven mee worstelt. Het kan ook zo zijn dat je zelfs helemaal geen idee hebt waarom je je zo slecht voelt.

De gesprekstherapeut zal op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier naar je luisteren en met jou je probleem bespreken zodat je voor jezelf de dingen weer op een rij kan zetten en in je leven terug de juiste beslissingen kan nemen.

Gesprekstherapie biedt je de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en om anders met de dingen om te gaan.

Op deze manier wordt jou de mogelijkheid geboden om terug een nieuwe start te nemen.

Heel belangrijk voor het welslagen van deze therapie is dat er een vertrouwensband heerst tussen cliënt en therapeut.

De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over de dingen die hem bezig houden. Uiteraard is alles wat in deze gesprekken aan bod komt strikt vertrouwelijk. .

De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over de dingen die hem bezig houden.

Koppeltherapie


De weg van een relatie loopt vaak niet over rozen. Meestal komen we er samen met onze partner uit. Wanneer dit niet het geval is, is het belangrijk te zoeken naar een weg waar beide partners zich goed bij voelen. Veelal ligt aan het begin van een relatiecrisis een communicatieprobleem. Opnieuw de juiste manier van communiceren vinden kan voor heel wat relaties de redding betekenen.

Is je relatie op een bepaald punt vastgelopen of mis je iets in je relatie waar je niet meteen de vinger op kan leggen dan is relatietherapie misschien wel iets voor jullie.

Relatietherapie helpt jullie de weg naar elkaar terug te vinden.

Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners gelijk te geven, relatietherapie is erop gericht om een moeilijke relatie terug vlot te krijgen. Indien beide partners de bereidheid tonen om aan hun relatie te werken en hiervoor de nodige stappen willen ondernemen, dan is er alvast een goede start genomen. Beide partners komen dan meestal sterker uit hun relatiecrisis en hebben iets geleerd van het verleden.

Wanneer de oplossing uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet. Heel wat onbekende emoties en verdriet komen dan op je af. Samen kunnen we dan uitzoeken wat jij nodig hebt om terug in balans te komen en de draad van je leven terug op te pikken.Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners gelijk te geven, relatietherapie is erop gericht om een moeilijke relatie terug vlot te krijgen.

Gezinstherapie

Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen te praten, te zoeken over wat hun als gezin bezig houdt.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de psychotherapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk.

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

De gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen opnieuw meer bevrediging in hun gezinsleven kunnen vindenDe psychotherapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan.